FB88VN - Now You Can Blog from Everywhere!

fb88 - Trực tiếp bóng đá nhanh nhất và mượt mà nhất. Thức khuya xem mọi trận đấu bóng đá trực tuyến trên điện thoại và máy tính. Cập nhật link xem 15 phút trước khi bóng lăn.


Blogging from Your Wix Blog Dashboard

On the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts.


Blogging from Your Published Site

Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.


#bloggingtips #WixBlog

6 views0 comments